Vir die mense
Deur die mense
 

HOMOFONE

Homofone is woorde wat dieselfde klink, maar anders gespel word en 'n verskillende betekenis het.