Vir die mense
Deur die mense
 

BOERVONK

Toekomsvonk beoog om ‘n plaas in elke provinsie te hê waar ons eie mense weer opgehef en selfstandig gemaak kan word.

Hierdie Volksplase sal bestuur word op koöperatiewe ontwikkeling en samewerking.

Tot tyd en wyl ToekomsVonk hulle eie plase het, poog ons om op verkeie maniere by ander kleiner nedersettings te help.


ToekomsVonk bou ‘n groentetonnel vir minderbevoorregtes

Op 17 Februarie 2018 het ToekomsVonk direkteure hulle tuinklere aangtrek en met die groot bou van ‘n groentetonnel begin. Hierdie tonnel is opgerig op by die South African Family Relief Project (SAFRP) se plaasprojek in Grootfontein net buite Pretoria.

Die tonnel is 12m x 4m x 3m groot. ToekomsVonk het al die boumateriaal en tonnel plastiek aangekoop en die manne op die plaas het die struktuur opgerig. In die maand voor die oprigting van die tonnel is daar hard gewerk om groente sade aan die groei te kry en ToekomsVonk kon ook 1500 groenteplantjies skenk aan hierdie projek.

Tans voorsien ons maandliks aan die kamp vleis en groente, en die idee is om hulle te help om selfversorgend te raak. Hierdie is die eerste van drie tonnels wat opgerig gaan word op die plaas om sodoende te verseker dat groente heeljaar geoes kan word.

As burgerregte organisasie is ons trots en bevoorreg om deel te wees van opheffingsprojekte soos hierdie. Ons beplan verskeie projekte in 2018 en nooi almal wat belangstel uit om te kom help. Hou ons nuusbrief en Facebook groep dop vir inligting.

SAFRP is ‘n nie winsgewende organisasie waarmee ToekomsVonk en ons sustersorganisasie Miljoen Stemme vir Steve (MSVS) al jare mee saamwerk. In 2017 het hulle hulle plaasprojek begin en huisves reeds ‘n groep mense sonder heenkome daar. Die doel is om hierdie mense te help om weer op die been te kom. Terwyl hulle op die plaas bly help hulle met die ontwikkeling van die projek, maar word ook basiese opleiding gegee om hulle te help om weer ‘n werk te kry. Verskeie gesinne kon al na ‘n paar maande wegtrek van die plaas omdat hulle werk gekry het en hulle eie huisvesting kon bevestig.

Om deel te word of enige iets te skenk vir projekte soos hierdie, kontak gerus vir Helga Swart by helga@toekomsvonk.co.za3 Maande later!