Vir die mense
Deur die mense
 


ToekomsVonk het 'n hele paar projekte wat ons gebruik om druk te plaas op die regering. Alles wat ons doen, doen ons binne die landswette.


KERKSTRAAT-BOM GEDENKDIENS: 35 JAAR LATER

Toespraak deur Steve Hofmeyr: 19 Mei 2018

My Kerkstraatbomtoespraak was kort:

 

"Die plan is om nooit te vergeet nie. En om ons kinders te leer om nooit te vergeet nie. Dat, al is hierdie land in bloed gebore, ons vir ons kinders 'n beter land sien en sal baklei daarvoor.

En al het ons bomplanters en moordenaars dit gedoen vir 'n gerieflike kantoor in die Uniegebou sal daar uit ons kinders ware leiers opstaan sonder die behoefte om ander Suid Afrikaners dood te wil sien.

En alhoewel ons geskroei word deur rasbeleid en ons ons taal, opvoeding en geloof voorgeskryf word en ons kultuur verag word sal ons nooit ophou baklei vir die laaste reg van alle regte nie, DIE REG om nie deur die wat ons verag regeer te word nie.

Kerkstraat is my belofte aan God om Hom elke jaar te bedank vir die les, 'n duur les, maar een werd om voor op te staan. 'n Beter Suid Afrika vir almal.

I do not believe in politicians. I do not believe their policies. I believe in YOU, my fellow South Africans, black and white. So I beg you, please stop keeping parties and governments in power that cannot shake the habit of wanting to see South Africans poor and dead."

 

Woensdae in Wit

Is jy al deel van ons weekliste bewusmakingsaksie, Woensdag in Wit? Elke Woensdag trek ons iets wits aan om die mense om ons bewus te maak van die vryhede wat ons ontneem word……

Die VRYHEID om onsself te regeer

Die VRYHEID om veilig te wees

Die VRYHEID om ons taal te praat

Die VRYHEID van ons kinders om in Afrikaans te leer

Die VRYHEID om die ekonomie te betree

Die VRYHEID om ons eie grond te behou

Die VRYHEID van ons kinders om hulle eie geskiedenis op skool te leer

Die VRYHEID van ons kinders om Godsdiens in skole te beoeffen

Die VRYHEID om ons opinies te lig

Die VRYHEID om te lewe……..

 Trek gerus volgende Woensdag iets wits aan en vertel sommer vir almal waaroor dit gaan.


VORIGE PROJEKTEKrisis beraad grond:  ToekomsVonk

ToekomsVonk het op 7 Maart 2018 ‘n krisis beraad in Pretoria gehou rondom die grondeienings planne van die ANC en EFF. Die beraad is bygewoon deur verskeie oraganisasies en individue. Die doel was om ‘n taakspan saam te stel wat as inligtingsbron kan funksioneer, maar ook om aksie planne saam te stel om die wysiging van Art 25 van die grondwet te stuit.


 Suid Afrika staan voor ernstige uitdagings en indien die wetgewing deur gevoer word, kan dit lei tot ‘n onstabiele ekonomie en self die moontlikheid van burgerlike onrus. ToekomsVonk glo dat dit nou die tyd is om nie emosioneel te reageer nie, maar eerder daadwerklike aksies uit te voer. Sprekers op die beraad was Jaap Kelder van die Nasionale Belastingsvereniging, Dr. Dan Roodt van Praag, en Pastoor Audey Hendricks van die Federasie van Minderhede.


Alle sprekers was dit eens dat aksie planne  teen die wysigings so gou doenlik geimpliminteer moet word. ToekomsVonk sal alles in sy vermoe doen om Suid Afrikaners te mobiliseer  teen wat ons noem, n wettige diefstal wysiging van die ANC regering.

Die taakspanne sal onder die vaandel HERDINK SA, RETHINK SA werk en alle belangstellendes word uitgenooi om deel te word van ToekomsVonk se inligtingsgroep. Die volgende taaksapanne is reeds aangewys: Ekonomiese-, Regsaksie-, Bemarking & Aktivisme-, Internasionale mediasie-, Inligting-, media- en opleidings spanne.